In den beginne...

Geschiedenis
De vereniging Da Vinci is opgericht door een groepje enthousiaste schutters studerend aan de TU en Fontys. Zij konden het feit dat Eindhoven nog geen studenten-handboogvereniging had, niet verdragen, en richtten zelf een vereniging op. In 2004 werd gestart met de bouw van de baan door Frank, Jaron, Zef en Thijs. In augustus was deze zo goed als klaar en werden de eerste pijlen geschoten. In september datzelfde jaar werd de club (beginnende) schutters uitgebreid. Ondertussen werd er druk gewerkt aan statuten en reglementen. Al een paar maanden later (februari 2005) werd de vereniging officieel en kreeg het zijn eerste echte leden. Een half jaar later werd de baan officieel geopend en kon de actieve ledenwerving gaan beginnen. Ondertussen is Da Vinci gegroeid naar een ledental van zo rond de 40 leden en is nog steeds groeiende.

De naam Da Vinci en de vereniging
De naam "Da Vinci" is bedacht door onze ex-pr-commissaris Liselot, zij kon bij deze naam het inmiddels wel bekende logo ontwerpen. Maar wat heeft Leonardo da Vinci nou eigenlijk met het handboogschieten te maken? Allereerst natuurlijk alle kennis op het gebied van de techniek, maar wat nog veel interessanter is, is dat hij zich af en toe bezig hield met het ontwerpen van kruisbogen!

 
 
E.S.H. Da Vinci
Amazonenlaan 4
5631 KW Eindhoven
E-mail: bestuur@eshdavinci.nl
IBAN: NL63 INGB 0003 2374 25
 
www.eshdavinci.nl - Opmaak en code door: Marcel Veerhoek