Contributie

De contributie van Da Vinci bedraagt €75 per jaar.

een recreanteninschrijving bedraagt €40,- per jaar

Voor leden die pas na 2 februari lid worden bedraagt de contributie voor dat boekjaar €55, voor recreanten is dit €20,-

Daarnaast dien je in het bezit te zijn van een sportkaart van het studentencentrum van de TU/e, voor info, zie de site van het SSC.

 
 
E.S.H. Da Vinci
Amazonenlaan 4
5631 KW Eindhoven
E-mail: bestuur@eshdavinci.nl
IBAN: NL63 INGB 0003 2374 25
 
www.eshdavinci.nl - Opmaak en code door: Marcel Veerhoek