Afspraken en regels

Hier vind je het veiligheidsregelement, onze huisregels en de afspraken met betrekking tot de outdoorbaan. Tevens kun je hier het regelement met betrekking tot het koningsschieten vinden.
 
Het is de bedoeling dat ieder lid van deze regels op de hoogte is en in acht neemt.
 
Als je de statuten en het huisreglement thuis wilt hebben dan kun je ze hier downloaden.

Statuten
Huishoudelijk reglement
Reglement Koningsschieten

 
 
E.S.H. Da Vinci
Amazonenlaan 4
5631 KW Eindhoven
E-mail: bestuur@eshdavinci.nl
IBAN: NL63 INGB 0003 2374 25
 
www.eshdavinci.nl - Opmaak en code door: Marcel Veerhoek